Ontwikkelingen | Vroondaal 2022 | mooie projecten | vervuld |

Mijn drijfveer om te ontwikkelen is mede vervuld door te mogen werken aan de gebiedsontwikkeling Vroondaal in de gemeente Den Haag.

Er komt zo veel kijken bij een gebiedsontwikkeling als deze qua werkzaamheden: archeologie, sanering, het bouw- en woonrijp maken, stedenbouw, planologie en architectuur, de toetsing van plannen, contractvorming, planeconomie, verkoop & communicatie.

Zo veel mensen dus, die aan deze gebiedsontwikkeling werken!

Met liefde, aandacht en zorgvuldigheid zijn de stedenbouwkundige en architectonische kaders tot stand gekomen, hebben architecten de woningen en gebouwen ontworpen, de aannemers gebouwd en is de openbare ruimte ontworpen en ingericht.

De afgelopen jaren zijn in een ongekende snelheid honderden woningen bewoond door veelal jonge gezinnen. Die geduldig hebben moeten wachten tot de openbare ruimte kon worden aangelegd. Later dan gepland omdat er geen stenen te krijgen waren.

In oktober is Kindcentrum Vroondaal geopend. Na jaren van tijdelijke huisvesting in containers, hebben de leraren en kinderen nu een mooie plek waar ze zich kunnen ontwikkelen.

De Vroon, met 36 serviceappartementen, is opgeleverd. De bewoners zullen deze maand hun intrek doen. Een bijzonder concept waarbij de bewoners samen invulling geven aan hun gezamenlijke fysieke ruimte en behoeften aan service en zorg. Voor de oplevering mochten we de appartementen nog even bekijken. Mooi uitzicht over Park Madestein en Vroondaal Zuid, zie ook het filmpje 😉

En er komen meer woningen bij. Er is gestart met de bouw van fase 6 en 7 van project de Heeren van Vroondaal en met fase 3 van project de Dames van Vroondaal. De gevels zijn weer met zo veel zorg en oog voor detail gemaakt. Ken je dat, dat je het groen omhoogkijkt als je net je tuin hebt ingericht? Dat heb ik ook met de gevels, kan niet wachten tot ze uit de steigers komen.

Gebiedsontwikkeling Vroondaal is een samenwerking tussen de Gemeente Den Haag, BPD Gebiedsontwikkeling en Synchroon. In opdracht van deze partijen heb ik, onder andere, mogen werken met deze leuke Vroondaal teamleden: Erik Faber, Wiljan Uilen MCD, Caroline Huizer en Iris van Donselaar.