Herinrichting landschapspark Madestein

Park Madestein in de gemeente Den Haag krijgt een kwaliteitsimpuls. Het ontwerpproces wat hieraan ten grondslag ligt heb ik als projectleider tot aan DO niveau begeleid. GEM Vroondaal is gedelegeerd opdrachtgever. Het Stedenbouwkundig plan “Aangenaam Haags”, het collegebesluit “Herinrichting Landschapspark Madestein” en de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland zijn belangrijke kaders geweest voor de totstandkoming van het Voorontwerp, welke is uitgevoerd door Ingenieursbureau Den Haag.

Het park wordt heringericht, waarbij de wateropgave, vernatuurlijking en een upgrade van het park (verbindingen, gebruik en functies) belangrijke pijlers zijn. Inmiddels is gestart met de eerste fase van de uitvoering.

Link naar het ontwerp

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.